เปิดรับทุกมหาวิทยาลัย อบรม BIM โดยสภาอุตสาหกรรมร่วมกับสภาคณบดีคณะสถาปัตย์แห่งประเทศไทย (CDAST)

ข่าว
ข่าวสภาคณบดี

เปิดรับทุกมหาวิทยาลัย อบรม BIM โดยสภาอุตสาหกรรมร่วมกับสภาคณบดีคณะสถาปัตย์แห่งประเทศไทย (CDAST)
18 กย. นี้ ที่ สจล.
ไม่มีค่าใช้จ่าย…ทั้งเช้า-บ่าย