ขอเชิญร่วมเสวนาเรียนรู้จากวิกฤต ฝุ่นละออง PM2.5 โดย CDAST วันพฤหัสที่ 17 มค. เวลา 14:30 น. ณ สภาสถาปนิก

กิจกรรม
ข่าว
ข่าวสภาคณบดี

ขอเชิญร่วมเสวนาเรียนรู้จากวิกฤต ฝุ่นละออง PM2.5 โดย CDAST วันพฤหัสที่ 17 มค. เวลา 14:30 น. ณ สภาสถาปนิก
เสนอแนวคิดด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ผังเมือง ออกแบบอาคารสาธารณะ ภูมิสถาปัตย์ และ ที่พักอาศัย ให้ลดการสร้างและสะสมฝุ่นละออง เช่น เน้นออกแบบเมืองที่ลดใช้รถยนต์ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือ การออกแบบบ้านสำหรับผู้ที่เปราะบาง เด็ก ผู้สูงอายุ เป็นต้น