ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน International Conference for Universal Design 2019 at KMITL, Bangkok

ข่าว
ข่าวสภาคณบดี

ค่าลงทะเบียนสำหรับ วันที่ 4-6 มีค. คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตย์แห่งประเทศไทย หรือ CDAST ลด 50% และ นศ. ทุกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟรีทุกกิจกรรม
ลงทะเบียนได้ที่ https://www.ud2019.net/registration/en_index.html