สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 3 3rd ARCHITECTURE & DESIGN

กิจกรรม
ข่าว
ข่าวสภาคณบดี

สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 3
3rd ARCHITECTURE & DESIGN

25-29 ธันวาคม 2562
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3
จัดโดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

เชิญชวนส่งผลงานออกแบบ
ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2562

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
30 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562

ผู้เสนอผลงานส่งคืนแก้ไขปรับปรุง
22 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณา
29 พฤศจิกายน 2562

พิธีเปิดนิทรรศการ/บรรยาย/เสวนา
25 ธันวาคม 2562

จัดแสดงนิทรรศการ
25 – 29 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลด Template : http://bit.ly/cdast2019
ส่งไฟล์ผลงานสูจิบัตร : cdast.archkmitl@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
คุณรมิดา ธรรมกัญยา089-812-0161, 02-329-8000 ต่อ 3532