สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 4 – 4RD ARCHITECTURE & DESIGN

ข่าว

สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 4 – 4RD ARCHITECTURE & DESIGN

สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 4
4rd ARCHITECTURE & DESIGN

15-20 ธันวาคม 2563
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4
จัดโดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

เชิญชวนส่งผลงานออกแบบ
ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2563

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
30 กันยายน – 30 ตุลาคม 2563

ผู้เสนอผลงานส่งคืนแก้ไขปรับปรุง
23 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณา
30 พฤศจิกายน 2563

พิธีเปิดนิทรรศการ/บรรยาย/เสวนา
16 ธันวาคม 2563

จัดแสดงนิทรรศการ
15 – 20 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลด Template : http://bit.ly/cdast2020
ส่งไฟล์ผลงานสูจิบัตร : cdast.archkmitl@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
คุณรมิดา ธรรมกัญยา 089-812-0161, 02-329-8000 ต่อ 3532