สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 5 : 5th ARCHITECTURE & DESIGN Exhibition 2021

กิจกรรม
ข่าว

สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 5 : 5th ARCHITECTURE & DESIGN Exhibition 2021
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

วันที่ 14-19 ธันวาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
จัดโดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST)

กำหนดการ
ส่งผลงานออกแบบ ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2564
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 30 กันยายน – 29 ตุลาคม 2564
ผู้เสนอผลงานส่งคืนแก้ไขปรับปรุง 18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณา 30 พฤศจิกายน 2564
พิธีเปิดนิทรรศการ/บรรยาย/เสวนา 15 ธันวาคม 2564
จัดแสดงนิทรรศการ 14 – 19 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลด Template : https://bit.ly/cdast2021
ส่งไฟล์ผลงานสูจิบัตร : cdast.archkmitl@gmail.com

ติดต่อสอบถาม
คุณรมิดา ธรรมกัญยา 089-812-0164, 02-329-8000 ต่อ 3532