สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาตร์แห่งประเทศไทย

กิจกรรม
ข่าว

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม “6th Architecture & Design Exhibition 2022”
“สถาปัตย์นิทรรศน์” นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2565 นี้

Download Template : https://bit.ly/3Abilgz

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรมิดา 089-8120164, 02-3298000 # 3532