การประชุมสามัญสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สัญจร) ปีที่ 26 ครั้งที่ 1/2565

ข่าว

ศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิกสภาคณบดีฯ จำนวน 29 สถาบันการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสามัญสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สัญจร) ปีที่ 26 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่

#CDAST #สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย