“แนวคิดร่างมาตรฐานกรอบหลักสูตรการศึกษาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ฉบับสภาวิชาชิพ”ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2022

ข่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและสมาคมวิชาชีพสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทน CDAST ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดร่างมาตรฐานกรอบหลักสูตรการศึกษาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ฉบับสภาวิชาชิพ”ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2022 (National Engineering 2022) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้อง MR 110 A-B ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์