เปิดรับข้อเสนอโครงการ

ข่าว

📌Call for Proposal สภาคณบดีขอเชิญชวนสมาชิกสภาคณบดีส่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการ ที่มีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในสถาบันที่เป็นสมาชิกของสภาคณบดี เพื่อให้เกิดการบูรณาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของสถาบันสมาชิก โครงการละ 50,000 บาท 📍 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีที่ 26 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2566 และ ปีที่ 27 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2566 📎

สามารถดูรายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์ได้ที่ https://cmu.to/SD7nK
และดาวโหลดแบบฟอร์มโครงการได้ที่ https://cmu.to/smV2t
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ⏩คุณณัฐกานต์ อมาตยกุล 053-942845