กิจกรรมในโครงการวัฒนธรรมศึกษาสถาปัตยกรรมสีน้ำ ประจำปี 2566

ข่าว

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมเครือข่ายภาคเอกชนโดยบริษัท ดอลฟินส์ทอยเล็ทพาทิชั่น จำกัด จัดกิจกรรมในโครงการวัฒนธรรมศึกษาสถาปัตยกรรมสีน้ำ ประจำปี 2566 ณ นครหลวงเวียงจันทน์และเมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 14 ถึง 17 มกราคม 2566 โดยการจัดงานครั้งนี้นับเป็นปีที่ 10 ของการจัดกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจาก สมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาโดยมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากตัวแทนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ เข้าร่วมมากกว่า 50 คน และในปีนี้มีผลงานมากกว่า 100 ผลงาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยเฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ เมืองหลวงพระบาง ได้จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ผลงานสีน้ำที่ได้ถูกสร้างสรรค์และถ่ายทอดมุมมองทางสถาปัตยกรรมและมุมมองทางศิลป สถาปัตยกรรมและ วัฒนธรรมของ นครหลวงเวียงจันท์และเมืองหลวงพระบางกว่า 100 ผลงาน จะถูกนำไปจัดแสดง ในระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2566 นี้ ในงานสถาปนิกสยาม’ 66 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
รับชม VDO Highlight ได้ที่นี่ https://fb.watch/idS840HU8y/?mibextid=