ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (CDAST Awards 2566)

ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (CDAST Awards 2566) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ในงานสถาปนิก’ 66 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมเพค อิมแพค เมืองทองธานี มีผู้ได้รับรางวัลทั้งรุ่นอาวุโส คือผู้ที่มีอายุการทำงานในสังกัดตั้งแต่ 15 ขึ้นไป และรุ่นใหม่ คือผู้ที่มีอายุการทำงานในสังกัดตั้งแต่ 3 ขึ้นไป โดยแบ่งเป็นรางวัล “ระดับดีเด่น” จำนวน 14 ท่าน และ “ระดับดี” จำนวน 30 ท่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 44 ท่าน จาก 5 สาขา คือ


1.สาขาสถาปัตยกรรม
2.สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
3.สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
4.สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
5.สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง