A SKETCH FORBETTER COMMUNITY ในงาน Sustainability Expo 2023

ข่าว

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรม ภาพร่างสร้างเมือง A SKETCH FOR
BETTER COMMUNITY ในงาน Sustainability Expo 2023 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยมีสถาบันผู้แทนที่เข้าร่วมคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย กำหนดให้นักศึกษาสำรวจพื้นที่สาธารณะในระแวกที่อยู่
อาศัย หรือย่านสถาบันการศึกษา แล้วเลือกมิติที่อยากให้เกิดการ
แก้ไขหลังจากนั้นจึงนำเสนอผ่านการวาดภาพร่างผลงานสำหรับผู้ใช้เมืองในปัจจุบัน เมืองที่ดีควรมีอะไร และในฐานะเป็น
ผู้สร้างเมืองในอนาคตพวกเขาต้องเตรียมความพร้อมและลงมือทำอย่างไร

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นผู้แทนสภาคณบดีฯ ร่วมเป็นวิทยากเสวนาในงาน Sustainability Expo 2023 โซน Better Community หัวข้อ “The Future Shapers” สร้างคนสู่นักพัฒนาเมือง เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา ด้วย