ติดต่อ

ข้อมูล
ติดต่อ

ผู้ประสานงานสภาคณบดีฯ

อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ (เลขานุการสภาคณบดี)
pawin.su@spu.ac.th


อาจารย์ชานนท์ วาสิงหน
chanon.wa@spu.ac.th