ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่อยู่
2/6 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0-7431-7173
โทรสาร
0-7431-7174
Email
Piyaporn.o@rmutsv.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์