ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 19 เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์
02-997-2200 ต่อ 6612-6619
โทรสาร
02-997-2200 ต่อ 6615
Website
ดูเว็บไซต์