ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์
043-754381
Email
jarunee.n@msu.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์