ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที่อยู่
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
02-407-3888
โทรสาร
02-407-3999
Email
info@bu.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์