ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
055-962-450
โทรสาร
055-962-554
Email
architect.nu@gmail.com
Website
ดูเว็บไซต์