ผศ.ดร.อาดิศร์​ ​อิดรีส​ ​รักษมณี

ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ที่อยู่
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0 2969 1369-74
โทรสาร
0 2525 2682
Website
ดูเว็บไซต์