ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทองพูล ทาสีเพชร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย

ที่อยู่
225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์
02-252-7029 ต่อ 22
โทรสาร
02-252-7580
Website
ดูเว็บไซต์