ผศ.ธนากร สร้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และรักษาการคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่อยู่
95 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์
0-5341-4250
โทรสาร
0-5341-4253
Website
ดูเว็บไซต์