อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่อยู่
95 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์
0896313446
โทรสาร
0-5341-4253
Email
nathi1969@gmail.com
Website
ดูเว็บไซต์