ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรุง กุลชาติ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ที่อยู่
ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
044-009-711 (ต่อ 405)
Website
ดูเว็บไซต์