รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์
043-306-376
โทรสาร
043-306-374
Website
ดูเว็บไซต์