ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ที่อยู่
อาคารเกษมนครา (อาคาร 2) เลขที่ 60 ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์
02-9042222 ต่อ 2259
Email
arch@kbu.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์