ศาสตราจารย์ สนธยา วนิชวัฒนะ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ที่อยู่
88 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม. 26 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
02-7232822
โทรสาร
02-7232823
Email
arch@au.edu
Website
ดูเว็บไซต์