อ.ณัฎฐกฤษฎ์ ศุภกรพินธคุปต์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่อยู่
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์
02-5494771
โทรสาร
02-5494775
Website
ดูเว็บไซต์