สมาชิก

สมาชิก

รศ.ดร.ธนา อนันต์อาชา

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์
02-555-2000
โทรสาร
02-586-7488
Website
ดูเว็บไซต์

ผศ.ทองพูล ทาสีเพชร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย

ที่อยู่
225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์
02-252-7029 ต่อ 22
โทรสาร
02-252-7580
Website
ดูเว็บไซต์

อ.ศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)

ที่อยู่
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์
02-5494771
โทรสาร
02-5494775
Website
ดูเว็บไซต์

ผศ.ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ที่อยู่
อาคารสิรินธร เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์
02-441-600 ต่อ 2781
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรุง กุลชาติ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ที่อยู่
ชั้น 4 อาคารขวัญเงิน 84 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
044-009-711 (ต่อ 405)
Website
ดูเว็บไซต์

ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 19 เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์
02-997-2200 ต่อ 6612-6619
โทรสาร
02-997-2200 ต่อ 6615
Website
ดูเว็บไซต์

อ.ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-558-888
โทรสาร
02-561-1721
Website
ดูเว็บไซต์

อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์

คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่อยู่
95 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์
0896313446
โทรสาร
0-5341-4253
Email
nathi1969@gmail.com
Website
ดูเว็บไซต์

ผศ.ดร.อาดิศร์​ ​อิดรีส​ ​รักษมณี

ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ที่อยู่
เลขที่ 7/1 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0 2969 1369-74
โทรสาร
0 2525 2682
Website
ดูเว็บไซต์

ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์

คณบดีคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

ที่อยู่
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
Website
ดูเว็บไซต์